Miami-Dade Transit

NABI 40-SFW

mia-30

mia-32

NABI 40-LFW

mia-9985-287

mia-S

mia-02119-G

mia-02119-G-1

mia-02125-77

mia-02198-31

mia-004160-51-1

mia-04182-K

mia-04183-21

mia-04203-L

mia-05123-21

mia-05143-120

mia-05164-24-1

mia-05165-S

mia-05168-5

mia-06104-38

mia-06112-38

mia-06112-38-1

mia-06141-9-2

mia-06141-9-3

mia-75

mia-76

Optima Opus

mia-06035-A

mia-06035-A-1

mia-06037

mia-06321

mia-06321-136-1

mia-06321-136-2

mia-73

mia-74

NABI 30-LFN

mia-3323

mia-3323-1

mia-3361

mia-3361-1

mia-3361-2

mia-3361-4

mia-3361-5

mia-3362-1

mia-3363-3

mia-88

mia-90

MCI D4500

mia-06711-34

mia-06711-34-1

mia-79

Metro Rail

mia-28

mia-29

mia-71

mia-81

mia-82

mia-94

mia-34

mia-46

mia-47

mia-48

mia-49

mia-50

mia-52

mia-63

mia-67

mia-70

Metro Moveover

mia-01460-51

mia-24

mia-27

mia-31

mia-33

mia-39

mia-40

mia-41

mia-42

mia-43

mia-44

mia-83

Others

mia-1988

mia-1988-2

mia-207

mia-207-1

mia-25

mia-26

mia-35

mia-53

mia-54

mia-55

mia-56

mia-57

mia-58

mia-59

mia-64

mia-66

mia-68

mia-89

mia-7

mia-77

mia-78

mia-84

mia-85

mia-86