Miami-Dade Transit

NABI 40-SFW

mia-0502-30

mia-0513-31

mia-0516-14

mia-0522-11

mia-0707

mia-0711

mia-0714-40

mia-0715-40

mia-0715-40-1

NABI 40-LFW

mia-0809

mia-0809-60

mia-0809-60-1

mia-0809-60-2

mia-0841

mia-0841-US1-1

Gillig Low Floor 

mia-9905

mia-9911

mia-0021-10

mia-0023-10

mia-0030-60

mia-0030-60-1

mia-0110-40

mia-0110-40-1

mia-0111-61

mia-0118

mia-0118-1

mia-0121-1

Others

mia-1

mia-2

mia-3

mia-4

mia-5

mia-6

mia-7

mia-8

mia-9

mia-10

mia-12

mia-13

mia-14

mia-15

mia-16

mia-17

mia-18

mia-19